Masaż izometryczny – polega na wykonaniu masażu na napiętych izometrycznie mięśniach. Najczęściej stosowany jest w rehabilitacji, zwłaszcza w stanach po cześciowym unieruchomieniu kończyn, tam gdzie nastąpił częściowy zanik lub osłabienie mięśni spowodowane różnymi urazami, złamaniami lub dłuższą rekonwalescencją. Masaż izometryczny stosuje się w celu szybkiego przyrostu masy i siły mięśniowej. Ponadto wykonywany jest w masażu wyszczuplająco – modelującym.

© Antrakt - Studio Masażu, Odnowy i Zdrowia.