Gimnastyka pomocniczo-specjalna ma następujące zadania: wszechstronny rozwój fizyczny oraz systematyczne doskonalenie wszystkich cech motorycznych w wybranej dyscyplinie sportowej, a także osiągnięcie jak najlepszych wyników. Występują tu ćwiczenia kształtujące szczególnie zdolności motoryczne i wolicjonalne. Stąd dobór ćwiczeń i metoda prowadzenia zajęć zależna będzie od specyfiki danej dziedziny sportu, od właściwości indywidualnych i od stopnia wytrenowania ćwiczących oraz od okresu treningowego. Gimnastyka pomocnicza ma również charakter korektywny. Gimnastyka specjalna jest rekreacją ruchową. Jej celem jest odnowa fizyczna i psychiczna oraz regeneracja sił organizmu człowieka znużonego pracą zawodową. Gimnastykę tę powinno się stosować w zakładach pracy. Oczywiście można również stosować w domu. W gimnastyce tej stosuje się odpowiednie dobrane zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

© Antrakt - Studio Masażu, Odnowy i Zdrowia.